Polish – Język polski

– CEA jest organizacją zapewniającą poufne wsparcie adresowane do wszystkich osób, której celem jest wyeliminowanie wszystkich form przemocy. Każdy może doświadczyć przemocy, bez względu na płeć, wiek, rasę, religię, zdolności, dochody, styl życia czy miejsce zamieszkania. Przemoc może przejawiać się w różny sposób; wyróżniamy następujące jej formy:

Przemoc emocjonalna – gdy ktoś uporczywie poniża drugą osobę, zawsze chce wiedzieć, gdzie osoba ta przebywa. Nie pozwala jej widywać się z rodziną lub przyjaciółmi, albo zabrania jej podjąć pracę.

Przemoc fizyczna – gdy dochodzi do napaści i ataku fizycznego, użycia siły poprzez bicie, wymierzanie ciosów pięścią, gryzienie, kopanie, rzucanie lub rozbijanie przedmiotów, groźby wyrządzenia krzywdy drugiej osobie.

Przemoc seksualna – gdy ktoś zmusza drugą osobę do podejmowania czynności seksualnych wbrew jej woli, gwałci ją, obrzuca poniżającymi wyzwiskami lub zmusza do oglądania czynności/wizerunków o charakterze seksualnym.

Przemoc finansowa – gdy ktoś zabiera drugiej osobie pieniądze, zmusza ją do proszenia o pieniądze lub rozliczania się z każdego grosza, zabrania podejmować pracę zarobkową, podejmuje wszystkie decyzje dotyczące zakupów.

CEA może udzielić pomocy, oferując pilne porady praktyczne, takie jak: zapewnienie bezpieczeństwa, kwestie prawne, miejsce zamieszkania, doradztwo finansowe, wsparcie w czasie rozpraw sądowych itp.

CEA świadczy również pomoc długofalową, która obejmuje: pomoc w dbaniu o siebie, wsparcie psychologiczne, naukę radzenia sobie z uczuciami, pomoc przy podejmowaniu decyzji, trening asertywności itp. Oferujemy wsparcie indywidualne oraz pracę w grupach.

Dodatkowo oferujemy wsparcie dla dzieci i młodych osób będących bezpośrednio lub pośrednio ofiarami przemocy, zapewniane przez wyszkolonych pracowników społecznych. Każdy ma prawo żyć bez doświadczania strachu i przemocy. Jeśli potrzebujesz pomocy lub znasz kogoś, kto takiej pomocy wymaga, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail info@cea.uk.com lub odwiedź zakładkę “Kontakt” na naszej stronie internetowej.

Usługi tłumaczeniowe są dostępne na życzenie.