Slovakian – Slovenský jazyk

CEA je dôverná a komplexná služba, ktorá je odhodlaná skoncovať so všetkými formami násilia. Ktokoľvek môže zažiť násilie bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, náboženské vyznanie, schopnosť, príjem, životný štýl alebo bez ohľadu na to kde býva. Násilie môže nadobúdať rôzne podoby a medzi ne môžu patriť:

Emocionálne – neustále ponižovanie osoby, stále chcieť vedieť , kde sa osoba nachádza. Zabránenie osobe stretávať sa so svoju rodinu či priateľmi, zabránenie osobe v tom, aby pracovala.

Fyzické – napadnutie a fyzický útok s použitím fyzickej sily ako: bitie rukami, udieranie päsťami, hryzenie, kopanie, hádzanie alebo rozbíjanie vecí, vyhrážanie sa, že niekomu ublížia.

Sexuálne – nútenie k nechceným sexuálnym praktikám, znásilnenie, ponižujúce nadávanie alebo nútenie osoby, aby sa pozerala na pohlavné akty/ fotografie.

Ekonomické – branie peňazí od osoby, nútenie osoby, aby si peniaze pýtala alebo nútenie osoby k tomu, aby povedala, na čo minula každú korunu, zakazovanie osobe, aby pracovala a zarobila si peniaze, rozhodovanie o všetkom, o tom, čo a kedy sa má kúpiť.

CEA môže pomôcť naliehavou praktickou radou ako napríklad: ako byť v bezpečí, v oblasti právnych záležitostí, ubytovania, radu ohľadom financíí, pomoc pri dostavení sa k súdu atď.

CEA takisto poskytuje dlhodobú podporu vo veci starostlivosti sa o seba , psychologickú podporu, vo veci vyrovnávania sa so svojimi pocitmi, rozhodovania sa, pri asertivite atď.

Poskytujeme individuálnu podporu ako aj prácu v skupinách.

Navyše deťom a mladým ľudom, ktorí boli ovplyvnení násilím, poskytujeme podporu prostredníctvom odborne vyškolených podporných pracovníkov. Každý ma právo žiť bez strachu a násilia. Ak potrebujete pomoc, alebo poznáte niekoho, kto pomoc potrebuje, prosím vás kontaktujte nás na info@cea.uk.com alebo navštívte stránku
”Kontaktujte nás“ na tejto webovej stránke.

Tlmočnícka a prekladateľská služba je dostupná na požiadanie.